۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : کرونا

وضعیت ناشران کتاب‌های دینی وخیم است

وضعیت ناشران کتاب‌های دینی وخیم است

صنعت نشر در ایران تحت تأثیر فشارهای اقتصادی چندان نتوانسته در برابر ویروس کرونا مقاومت کند،‌ در این میان وضعیت ناشران کتاب‌های دینی از سایر ناشران بدتر است.