۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : کتاب

کتاب مالک زمان منتشر شد…

کتاب مالک زمان منتشر شد…

انتشارات شهید ابراهیم هادی کتاب «مالک زمان»، دربردارنده روایت‌هایی برگرفته از سخنان امام علی(ع) به مالک اشتر و خاطرات شهید سپهبد قاسم سلیمانی را منتشر کرد.

وضعیت ناشران کتاب‌های دینی وخیم است

وضعیت ناشران کتاب‌های دینی وخیم است

صنعت نشر در ایران تحت تأثیر فشارهای اقتصادی چندان نتوانسته در برابر ویروس کرونا مقاومت کند،‌ در این میان وضعیت ناشران کتاب‌های دینی از سایر ناشران بدتر است.