۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : زن

چرا دخترم بی حجاب است؟

چرا دخترم بی حجاب است؟

گاهی با اینکه تمامی اعضای خانواده با حجاب هستند فرزند آنها بی حجاب می شود و به نوعی دغدغه تبدیل می شود.