۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : امام خمینی

شرایط و مراحل گزینش رهبری

شرایط و مراحل گزینش رهبری

چگونگی گزینش رهبر براساس قانون اساسی انجام می گیرد. تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان است و درباره شریط مذکور باهم مشورت می کنند.