۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : آب مطلق و مضاف

آب مطلق و مضاف | آیت الله مکارم شیرازی

آب مطلق و مضاف | آیت الله مکارم شیرازی

آب یا «مطلق» است یا «مضاف». آب مضاف آبى است که به تنهایى به آن آب گفته نشود، مثلاً بگویند «آب میوه»، «آب نمک» و «آب گل»; امّا آب مطلق آن است که مى توان بدون هیچ قید و شرطى به آن آب گفت; مثل آبهاى معمولى.