۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

آرشیو : آموزشی, فیلم

چگونگی آموزش مفاهیم دینی به کودکان + فیلم

چگونگی آموزش مفاهیم دینی به کودکان + فیلم

آموزش مفاهیم و آموزه‌های دینی در کودکان مساله مهمی است. باید با رفتار و گفتار خود این مساله را به کودکان آموزش داد و فضای خانه را به گونه‌ای بوجود آوریم که کودک رفتار ما را سرلوحه کار خود قرار دهد.