۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

شعر حماسی “قسم به روح خمینی ٬ قسم به سیدعلی” به نفس سید رضا نریمانی + متن

شعر حماسی “قسم به روح خمینی ٬ قسم به سیدعلی” به نفس سید رضا نریمانی + متن

قسم به روح خمینی ٬ قسم به سیدعلی، به امر رهبر و فرموده‌های شخص ولی، قسم به عارف جبهه ٬ به مصطفی چمران، به گریه در دل سنگر ، تلاوت قرآن، قسم به ترکش و قطع نخاع و جانبازی، قنوت و دست جدای حسین خرازی، قسم به جوخه‌ی اعدام و سینه‌ی نواب، به عالمان شهیدِ فتاده در محراب...